Definiowanie Własnych Filtrów

Większość programów do cyfrowego przetwarzania fotografii posiada wbudowane filtry. Zwykle o działaniu danego filtra dowiadujemy się z jego nazwy (wyostrzenie, rozmycie itd.). Jest to najprostsza metoda na uzyskanie odpowiedniego efektu. Innym sposobem jest zdefiniowanie własnej maski filtrowania.

W Photoshopie funkcja ta znajduję się w zakładce Filtry

Filter->Other->Custom

filtry użytkownika

Wpisując odpowiednie wartości w pola uzyskujemy efekt, który jest natychmiast widoczny z lewej strony okna.

Wartości wpisywane w pola to proporcje łączenia kolorów odpowiednich pikseli. Środkowe pole odpowiada aktualnie przetwarzanemu pikselowi, natomiast pozostałe są jego sąsiadami. Maska przechodzi po każdym punkcie obrazu. Scale jest wartością, przez którą zostanie podzielony wynik.

Jest to dosyć skomplikowane dlatego pokaże przykładowe maski

Poniżej znajdują się maski dwóch filtrów górno-przepustowych (wyostrzających)

filtr wyostrzający

Poniżej znajdują się maski dwóch filtrów dolno-przepustowych (rozmywających)

filtr rozmywający

Na podstawie tych przykładów możemy definiować własne filtry a także zapisywać i ładować je z plików.

Zobacz pozostałe artykuły z działu Techniki Cyfrowe

Strona Główna

© 2010-2016 FOTOIN.NET Polityka Prywatności