Porównanie metod interpolacji obrazu

Zmiana rozdzielczości jest jedną z bardziej skomplikowanych operacji wykonywanych na obrazie. W zależności od jego specyfiki powinniśmy dobrać odpowiedni algorytm realizujący tą operację. Większość zaawansowanych programów graficznych ma możliwość wyboru metody interpolacji. Wyróżniamy podstawowe trzy metody, pierwszą jest metoda „Najbliższego Sąsiada” – algorytm powiększa ilość pikseli przez powielenie już istniejących. Dwie kolejne metody bardziej zaawansowane – dwuliniowa i dwusześcienna, polegają na tworzeniu nowych pikseli z istniejących i wypełnianiu nimi powiększonej siatki obrazu.

Poniżej znajduje się niewielki fragment zdjęcia i kwadrat powiększony trzema metodami, od góry „Najbliższy Sąsiad”, dwuliniowa i dwusześcienna. Wyraźnie widać, że w przypadku fotografii najlepiej sprawdza się metoda dwusześcienna, natomiast powiększanie grafiki (brył geometrycznych) najlepiej realizuje pierwsza najprostsza metoda, gdyż nie rozmywa ona krawędzi.

Interpolacja porównanie metod

Interpolacja dwuliniowa

Interpolacja dwusześcienna

Porównanie metod interpolacji obrazu

Zobacz pozostałe artykuły z działu Techniki Cyfrowe

Strona Główna

© 2010-2016 FOTOIN.NET Polityka Prywatności