Profil kolorów LAB

Profil LAB został opracowany aby odwzorować barwy w sposób widziany przez człowieka. Kolor w LAB składa się z trzech kanałów. L – przechowuje informację o luminancji i przyjmuje wartości od 0 do 100. A – jest balansem koloru zielonego i czerwonego i przyjmuje wartości od -150 do +100. B natomiast odpowiada za barwy niebieską i żółtą z zakresu -100 do +150.

Obecnie stosowana jest głównie zmodyfikowana przestrzeń barw zwana CIELab.

Podstawowe informacje o obrazie cyfrowym zobacz więcej

Przydatne pojęcia z zakresu optyki:

Solaryzacja - Aberracja chromatyczna - Zoom cyfrowy a optyczny - Winietowanie obiektywu - Flara - Aberracja sferyczna

Zobacz pozostałe artykuły z tego działu

Strona Główna

© 2010-2016 FOTOIN.NET Polityka Prywatności