Jak czytać charakterystyki MTF ?

MTF – Funkcja przenoszenia modulacji (ang. Modulation Transfer Funkction). Wykresy MTF pokazują zdolności obiektywów do przenoszenia kontrastu przy różnych gęstościach linii.

Wykresy MTF sporządzane są po wykonaniu testu obiektywu, polegającego na fotografowaniu tablicy testowej z naniesionymi liniami o różnej gęstości, 10 linii/mm oraz 30 linii/mm.
M – linie ułożone równolegle do krzywizny obiektywu
S – linie ułożone prostopadle do krzywizny obiektywu

Obiektyw doskonały posiadałby wykres, na którym wszystkie linie biegłyby od 0 do 22 na poziomie przenoszenia kontrastu równym 1. Najczęściej jednak kontrast spada w kierunku rogów kadru.

Wykres charakterystyki MTF

Zobacz pozostałe artykuły z działu Porady Fotograficzne

Strona Główna

© 2010-2016 FOTOIN.NET Polityka Prywatności