Złoty podział - Podstawy kompozycji


Kompozycja to element warsztatu fotografa, który nie wiąże się z technicznymi zagadnieniami a jedynie z subiektywną oceną estetyki każdego człowieka. Przedstawię jednak kilka podstawowych zasad kompozycji obrazu.

Złoty Podział w fotografii

Zasada, która polega na dzieleniu kadru na dwie części w stosunku 2/3 do 1/3 i umieszczaniu głównego obiektu fotografowanego na linii tego podziału. Jest to dobra metoda na urozmaicenie naszych zdjęć i odejście od umieszczania głównego obiektu w centrum, jednak nie należy przesadzać ze stosowaniem tej metody, gdyż nie zawsze jest odpowiednia.

Zasada złotego podziału

Mocne punkty obrazu

Mocne punkty obrazu są to miejsca na które odbiorca w pierwszej kolejności zwraca swoją uwagę. Umieszczamy w tych miejscach obiekt istotny w scenie. Zwykle w jednej fotografii stosujemy jeden lub dwa punkty.

Mocne punkty obrazu zaznaczone są czerwonymi kropkami.

Mocne punkty zdjęcia

Złoty podział przykład

Przykład. Czarno-białe zdjęcie skomponowane zgodnie z zasadą złotego podziału.


Złoty podział stosowany był już przed naszą erą w różnych dziadzinach sztuki i znany był również jako podział harmoniczny, złota proporcja oraz boska proporcja