Ghost effect


Efekt powstaje podczas fotografowania poruszających się ludzi z ustawieniem długiego czasu naświetlania. Osoby na wykonanych w ten sposób zdjęciach są półprzezroczyste i przypominają „duchy”.

Najlepszy efekt można uzyskać gdy osoba fotografowana zatrzyma się przez pewien czas w jednym miejscu po czym przemieści się w inne (oczywiście wszystko to w czasie naświetlania). Postacie poruszające się w sposób jednostajny zostaną zarejestrowane na fotografii jako smuga. Wykonując tego typu zdjęcia niezbędne jest ustawienie aparatu na statywie gdyż czas naświetlania musi wynosić kilka sekund.

Ghost effect

Przykład. Stopień przezroczystości postaci zależy od szybkości i sposobu poruszania.