Rozpiętość tonalna


Rozpiętość tonalna jest to ilość tonów zarejestrowanych na danym zdjęciu. Prawidłowo naświetlona fotografia powinna zawierać wszystkie możliwe odcienie od czerni do bieli. Najłatwiej sprawdzić rozpiętość tonalną danego ujęcia analizując histogram. Prawidłowy histogram powinien zawierać informację w pełnej skali (oś x) bez jakichkolwiek przerw.

Rozpiętość tonalna

Analiza histogramu