Głębia ostrości a odległość od przedmiotu


Głębia ostrości jest to obszar w obrębie którego przedmioty widziane przez obiektyw są ostre. Oczywistym i powszechnie znanym jest fakt, iż głębia ostrości zależy od przysłony, im bardziej zamknięta przysłona tym głębia ostrości większa.

Duży wpływ na ostateczną wielkość tego obszaru ma jednak odległość na którą ustawiona jest ostrość. Im punk na który ostrzymy jest bliżej, tym głębia ostrości jest mniejsza. Przykładowo jeżeli fotografujemy obiekt znajdujący się zaledwie pół metra od aparatu głębia ostrości może wynieść kilka centymetrów nawet przy zamkniętej przysłonie.

Problem płytkiej głębi ostrości występuje szczególnie często w makrofotografii. Wykonując zdjęcia z kilku centymetrów głębia ostrości może wynieść zaledwie kilka milimetrów. Sprawia to, iż nawet niewielki przedmiot nie będzie w całości ostry.

Głębia ostrości a odległość od przedmiotu