Fotografowanie w trybie manualnym


Wybór trybu manualnego oznacza konieczność ustawienia wielu parametrów aparatu samodzielnie. Większość aparatów w trybie manualnym wymaga ustawienia ekspozycji, balansu bieli (lub temperatury barwowej matrycy) oraz czułości.

Ustawienie Ekspozycji

Dobranie ekspozycji (czyli przysłony i czasu naświetlania) jest kluczowym parametrem gdyż określa tzw. jasność. Złe ustawienie powoduje, iż zdjęcie jest zbyt jasne lub zbyt ciemne. Pomiar światła w aparacie działa nawet w trybie manualnym i można skorzystać z tego pomiaru. Zwykle wyświetlana jest na monitorze lub w wizjerze skala od -2 do 2 EV. Wartość 0 oznacza prawidłową ekspozycję. Innym rozwiązaniem jest skorzystanie z zewnętrznego światłomierza.

Główną przewagą trybu manualnego przy określaniu ekspozycji jest fakt iż dobrana raz ekspozycja nawet jeśli jest ustawiona przez pomiar aparatu nie zmienia się wraz ze zmianą kadru. Czasami w trybie automatycznym robiąc serię zdjęć delikatne zmiany kadru powodują zmianę ekspozycji nawet o 1 EV, co powoduje, że zdjęcia zrobione w podobnych warunkach mogą być trochę niedoświetlone lub prześwietlone. Z drugiej zaś strony jeżeli warunki szybko się zmienią tryb automatyczny szybko ustawi nową ekspozycję.

Fotografowanie w trybie manualnym