Histogram


Większość programów do obróbki fotografii wyświetla w jednym z okien histogram aktualnie przetwarzanego obrazu. Postaram się przedstawić podstawowe informacje na jego temat.

Histogram jest to graficzna reprezentacja ilości pikseli o danej intensywności w obrazie. Oś x zawiera wszystkie możliwe kolory od czerni do bieli, natomiast wysokość słupka pokazuje ile pikseli o danej intensywności znajduje się w obrazie. Histogram prawidłowej fotografii powinien zajmować całą skale, nie powinien być w żadnym miejscu ucięty. Poniżej znajduje się przykładowy histogram i trzy dodatkowe dla poszczególnych kanałów RGB.

Interpretacja histogramu

Histogram
Prawidłowy histogram
Histogram
Zmniejszona głębia kolorów
Histogram
Obcięte kolory o jasnej intensywności