Filtr Medianowy - Redukcja Szumów


Zastosowanie filtra medianowego jest najpopularniejszą metodą pozbycia się szumów z obrazu.

Jak działa filtr medianowy?

Filtr ten wybiera średnią wartość piksela (medianę) sprawdzając każdy piksel w obrazie i porównując z jego otoczeniem. Rezultatem jest usunięcie pikseli odbiegających od otoczenia, efektem ubocznym natomiast jest utrata szczegółów obrazu.

W Photoshopie filtr ten znajduje się w zakładce: Filter->Noise->Median

Po wybraniu filtra, należy ustawić parametr Radius, który jest wielkością obszaru porównania pikseli. Większa wartość powoduje mocniejszą redukcję.

Poniżej znajduje się przykład pokazujący działanie filtru:

filtr medianowy

Oryginalne Zdjęcie

filtr medianowy

Filtr Medianowy Radius = 3

filtr medianowy

Filtr Medianowy Radius = 6