Cyfrowe Przetwarzanie Obrazu


Programy do cyfrowego przetwarzania zdjęć udostępniają szereg możliwości poprawy jakości wykonanej fotografii. Większość tych zmian jest nieodwracalna, dlatego warto stosować pewne zasady podczas dokonywania tego rodzaju korekcji. Należy pozostawić sobie nieprzetworzoną kopię zdjęcia zgraną bezpośrednio z aparatu, która pozwoli nam zacząć od nowa w przypadku nieudanej korekty. Zapisując plik w trakcie dokonywania na nim operacji stosujmy jedynie formaty bez kompresji (TIF, BMP), a dopiero w ostatniej fazie jeśli jest taka potrzeba używamy kompresji. Kompresję stosujemy jedynie w przypadku obrazów przeznaczonych do Internetu. Unikajmy stosowania filtrów i operacji odwrotnych (np. jednoczesne rozjaśnianie i przyciemnianie) zawsze w takich przypadkach spotykamy się z utratą informacji.

Utrata informacji podczas jednoczesnego przyciemniania i rozjaśniania.

Poniżej znajduje się przykładowy fragment fotografii od lewej oryginalny obraz następnie rozjaśniony o 150 jednostek i ostatni przyciemniony o 150. Widać znaczną różnicę pomiędzy pierwszym a ostatnim fragmentem.

Utrata informacji podczas jednoczesnego przyciemniania i rozjaśniania zdjęcia