Korekcja krzywych


Krzywe (ang. Curves) pozwalają na zaawansowaną korektę jasności i barwy. Oś x oznaczona jako „Input” pokazuje skalę kolorów wejściowych od czerni do bieli natomiast oś y (Output) skalę kolorów wyjściowych. Otwierając okno linia jest prosta co oznacza, że wszystkim kolorom wejściowym odpowiadają identyczne kolory wyjściowe. Wykrzywiając ją zmieniamy tę zależność.

Modyfikowanie krzywej koloru

W górnej części okna istnieje możliwość wyboru kanału, RGB modyfikuje wszystkie składowe jednocześnie, wybranie jednego kanału powoduje modyfikacje tylko jednej składowej R – czerwonej G – zielonej B - niebieskiej.

Korekcja krzywych