Działania na histogramie


Działania na histogramie mają zastosowanie zazwyczaj w przypadku funkcji automatycznej korekcji jasności lub barwy w programach do przetwarzania cyfrowych obrazów. Człowiek odbiera obraz jako prawidłowy poprzez wrażenia estetyczne (często subiektywne), natomiast jedyną wiedzą programu na temat obrazu jest jego histogram. Idealny histogram powinien zwierać wszystkie intensywności i być w miarę równy. Program automatycznie poprawia kolorystykę zdjęcia poprzez poprawę jego histogramu.

Podstawowe działania na histogramie:

- Rozciąganie histogramu

- Wyrównywanie histogramu

Funkcje automatycznej poprawy zdjęcia nie zawsze się sprawdzają, spowodowane jest to tym, że nie zawsze lepiej wyglądający histogram definiuje lepszą kolorystykę i barwę fotografii. Istnieje możliwość ręcznego ustawiania poziomów, co daje zdecydowanie lepsze efekty jednak wiąże się ze znacznym wydłużeniem czasu poświęconego na obróbkę fotografii.

Działania na histogramie

Przykładowy histogram