Cyfrowy retusz fotografii


Cyfrowy retusz fotografii polega na redukcji różnego rodzaju wad obrazu. Najczęściej stosowany jest retusz twarzy mający na celu wygładzenie skóry, redukcję zmarszczek itp. Drugim bardzo ważnym zastosowaniem retuszu jest odnawianie starych fotografii. Zdjęcie w formie papierowej skanuje się w najlepszej rozdzielczości po czym poddaje obróbce i redukcji uszkodzeń.

Retusz cyfrowy wykorzystuje wiele narzędzi dostępnych w programach do obróbki fotografii, jednak najczęściej stosowany jest stempel, czyli narzędzie które przenosi kawałek obrazu w inne miejsce. Pierwszą czynnością jaką należy wykonać jest wskazanie z którego miejsca chcemy pobrać fragment (w programie Photoshop wciskając ALT i lewy przycisk myszy na wybranym fragmencie). Możliwe jest także określenie wielkości pobieranego obszaru i stopnia rozmycia krawędzi.

Poniżej znajduje się przykład redukcji wady obrazu powstałej w wyniku zabrudzenia matrycy. Fragment powierzchni nieba został przeniesiony na czarny punkt.

Stempel sprawdza się także w innych przypadkach, między innymi w retuszu twarzy, poprzez przenoszenie fragmentu gładkiej skóry na tą z wadami. W retuszu starych fotografii do zamalowywania wad powstałych w wyniku starości.

Stempel