Balans kolorów


Odpowiedni kolor cyfrowej fotografii jest sprawą czysto subiektywną. Nie istnieje gotowa recepta na prawidłową barwę zdjęcia. Ustawienie balansu bieli w swoim aparacie jest pierwszym krokiem w tym procesie. Ostateczną kolorystkę ustawiamy jednak w procesie komputerowej obróbki. W większości przypadków używamy funkcji „balans kolorów”. Innym rozwiązaniem jest zastosowanie filtrów (ocieplające, ochładzające), które są cyfrowymi odpowiednikami filtrów nakładanych na obiektyw. Często przydatną funkcją jest ustawianie nasycenia kolorów.

Balans kolorów realizowany jest najczęściej poprzez dodanie lub odjęcie odpowiedniej wartości od jednej ze składowych koloru. W trybie RGB istnieją oczywiście trzy składowe (czerwona, zielona, niebieska) każda z nich może przyjmować wartości z zakresu 0-255. Tak więc zmieniając wartość jednej składowej powoduje wzrost lub spadek nasycenia danej barwy.

Balans kolorów z zachowaniem luminancji.

Najczęściej stosowany w obróbce obrazu jest właśnie balans kolorów z zachowaniem luminancji. Zwykłe dodawanie i odejmowanie wartości z jednej składowej koloru powoduje także rozjaśnienie lub przyciemnienie obrazu. Zastosowanie zachowania luminancji powoduje regulowanie koloru bez zmiany jasności, odbywa się to przez zachowanie identycznej sumy wszystkich składowych RGB.