Fotografia pseudo HDR


Wykonanie fotografii pseudo HDR polega na połączeniu kilku zdjęć o różnej ekspozycji w celu uzyskaniu obrazu o poszerzonej rozpiętości tonalnej. W technice pseudo HDR obrazy wejściowe uzyskuje się z jednego pliku RAW, które następnie są łączone w jedno zdjęcie. Przewagą tego typu techniki jest możliwość fotografowania obiektów ruchomych ponieważ wystarczy jedna klatka aby wykonać operację. Oczywiście jeżeli to możliwe lepiej oryginalnie naświetlić kilka klatek z różną ekspozycją jednak wymaga to użycia statywu co ogranicza tego typu fotografie do krajobrazów.

Wykonanie fotografii pseudo HDR krok po kroku:

1. Wykonanie fotografii w formacie RAW.

2. Wywołanie kilku obrazów o różnej ekspozycji (najczęściej 5) - dwa o obniżonej ekspozycji, obraz oryginalnie naświetlony i dwa o podwyższonej ekspozycji.

3. Użycie programu do techniki HDR do połączenia zdjęć.

4. Działaniem programu do HDR jest wybranie z każdego zdjęcia odpowiedniego fragmentu (prawidłowo naświetlonego).

Fotografia pseudo HDR

Powyżej znajduje się przykład fotografii pseudo HDR (obraz z lewej strony):