Wykrywanie krawędzi w obrazie


Wykrywanie krawędzi ma szerokie zastosowanie w procesie tworzenia algorytmów obróbki fotografii. Szczególnie podczas wyostrzania przydaje się detekcja linii realizowana przez filtry górno-przepustowe. Najbardziej znanym jest filtr wykrywania krawędzi laplasjany, pokazany poniżej:

Zastosowanie filtrów wykrywania krawędzi

Oczywistym zastosowaniem jest wspomniane powyżej wyostrzenie obrazu. Dużo prościej użyć filtra wyostrzającego. Jednak warto poznać działanie podstawowego filtra górno-przepustowego wykrywania krawędzi. Filtry detekcji linii ponadto można stosować do wszelkiego rodzaju zaawansowanych metod obróbki obrazu.

Filtr Laplasjan

Filtr Laplasjan