Porównanie metod interpolacji obrazu


Zmiana rozdzielczości jest jedną z bardziej skomplikowanych operacji wykonywanych na obrazie. W zależności od jego specyfiki powinniśmy dobrać odpowiedni algorytm realizujący tą operację. Większość zaawansowanych programów graficznych ma możliwość wyboru metody interpolacji. Wyróżniamy podstawowe trzy metody, pierwszą jest metoda „Najbliższego Sąsiada” – algorytm powiększa ilość pikseli przez powielenie już istniejących. Dwie kolejne metody bardziej zaawansowane – dwuliniowa i dwusześcienna, polegają na tworzeniu nowych pikseli z istniejących i wypełnianiu nimi powiększonej siatki obrazu.

Poniżej znajduje się niewielki fragment zdjęcia i kwadrat powiększony trzema metodami, od góry „Najbliższy Sąsiad”, dwuliniowa i dwusześcienna. Wyraźnie widać, że w przypadku fotografii najlepiej sprawdza się metoda dwusześcienna, natomiast powiększanie grafiki (brył geometrycznych) najlepiej realizuje pierwsza najprostsza metoda, gdyż nie rozmywa ona krawędzi.

Najbliższy Sąsiad Dwuliniowa Dwusześcienna

Porównanie metod interpolacji obrazu