Użycie warstw


Warstwy dostępne są w najbardziej zaawansowanych edytorach obrazu. Obecnie najbardziej znane to GIMP i Photoshop ale także PAINT.NET. Funkcjonalność ta polega na możliwości tworzeniu obrazów składających się z wielu warstw. Na każdej z warstw mogą znajdować się fragmenty lub całe zdjęcia. Warstwy można dowolnie przesuwać względem siebie.

Podstawowe działania na warstwach:

- Tryb – W trybie normalnym warstwa położona wyżej przykrywa warstwę poniżej, można jednak to zmienić używając innego trybu np. mnożenie (wartość piksela z jednej warstwy jest mnożona z pikselem umieszczonym w tym samym miejscu z drugiej warstwy).

- Krycie – standardowo krycie ustawione jest na 100 %, możliwa jest jednak zmiana tego ustawienia co spowoduje zwiększenie przezroczystości. Wartość 0 spowoduje, że warstwa stanie się zupełnie przezroczysta.

Warstwy są szeroko wykorzystywane w wielu metodach obróbki obrazu takich jak:

- Fotomontaż – wycinanie i przesuwanie fragmentów zdjęcia.

- Działanie na kolorach, jasności, kontraście – polega na odpowiednim powielaniu i ustawianiu odpowiedniego trybu.

- Działanie selektywne – powielanie fragmentów obrazu i stosowanie odpowiedniego narzędzia.

Warstwy są doskonałym narzędziem wspierającym kreatywną fotografię i umożliwiają tworzenie wielu ciekawych efektów.