Metody selekcji (zaznaczania) fragmentów obrazu


Wykonanie operacji na fragmencie obrazu wymaga zaznaczenia odpowiedniego wycinka. Przyciemnienie nieba, rozmycie tła lub wycięcie jakiegoś elementu to tylko niektóre z przykładów tego typu operacji. Programy do edycji fotografii posiadają kilka narzędzi pozwalających na selekcję. Najprostszą metodą jest wybranie zaznaczenia w kształcie prostokąta lub okręgu i zaznaczenie figury o wybranej wielkości przeciągając myszką na obrazie. Metoda jest jednak rzadko stosowana w edycji fotografii gdyż zazwyczaj potrzebujemy zaznaczyć nieregularny kształt.

Wyróżniamy dwie podstawowe metody pozwalające na zaznaczenie nieregularnego kształtu. Pierwsza z nich tzw. „różdżka” polega na zaznaczeniu obszaru o podobnym kolorze. Stosuje się ją poprzez kliknięcie w wybrany piksel a następnie program sprawdza sąsiednie piksele zaznaczając obszar o kolorze podobnym do wybranego. Stopień podobieństwa można wybrać ustawiając tolerancję czyli o jaką wartość mogą odbiegać piksele od zaznaczonego. Funkcja sprawdza się idealnie podczas zaznaczania dużych obszarów o podobnym kolorze.

Kolejną metodą jest tzw. „lasso” czyli metoda precyzyjnego zaznaczaniu fragmentu obrazu polegająca na prowadzeniu myszką linii zaznaczenia obrysowując wybrany obszar. Oczywiście metoda ta jest dużo bardziej pracochłonna i wymaga dużej precyzji jednak daje większą kontrolę. Istnieje także odmiana tej funkcji „lasso magnetyczne”, które podczas prowadzenia wykrywa zmiany koloru pikseli i ustawia linię na granicy. Funkcja ta przydaje się podczas np. wycinania osoby z jednolitego tła.

Powyższe funkcje są to podstawowe funkcje, które można znaleźć w praktycznie każdym programie do obróbki cyfrowych zdjęć takich jak Photoshop czy Gimp. Mogą jednak różnić się w zależności od wersji programu.

Wybór odpowiedniej metody selekcji zależy od rodzaju zdjęcia i operacji, którą chcemy wykonać. Wycinanie przedmiotu z jednolitego tła jest dużo prostsze stosując automatyczne metody. Jednakże zaznaczając obszar nie mający wyraźnej granicy lub obiekt znajdujący się na bardzo podobnym tle należy zastosować lasso i poświęcić trochę czasu na precyzyjne obrysowanie.

Metody selekcji