sRGB a Adobe RGB


Adobe RGB to model kolorów opracowany przez firmę Adobe aby wierniej reprezentować kolory w plikach graficznych przygotowywanych do druku. Różnicę pomiędzy Adobe RGB a sRGB w szczególności widać w kolorach błękitno-zielonych. Kolory w standardzie Adobe RGB reprezentowane są przez trzy liczby od 0 do 1 (po jednej na każdy kanał czerwony, zielony, niebieski).

Wiele modeli aparatów pozwala na wybór palety kolorów używanej przy zapisie zdjęć Adobe RGB lub sRGB.

sRGB

Przykład: Fotografia zapisana przy użyciu modelu sRGB

Adobe RGB

Przykład: Fotografia zapisana przy użyciu modelu Adobe RGB