Odwzorowanie kolorów


Problem odwzorowania kolorów spotyka każdego fotografa w mniejszym lub większym stopniu. Począwszy od procesu powstawania obrazu w aparacie, aż do wydruku odbitki zdjęcia przechodzą przez szereg urządzeń, w których może dochodzić do różnic w interpretacji kolorów.

Odwzorowanie kolorów przez aparat

Podczas fotografowania w aparacie cyfrowym dochodzi do zamiany obrazu rzeczywistego na postać cyfrową. Zarówno matryca aparatu jak i obiektyw mają zasadniczy wpływ na końcową reprezentację barw. Obiektywy posiadają pewne odwzorowanie kolorów. Im jest ono bardziej wierne tym obiektyw jest lepszy.

Odwzorowanie kolorów podczas obróbki cyfrowej

Obróbka cyfrowa ma najczęściej na celu przygotowanie zdjęcia do prezentacji lub wydruku. Niezwykle ważne jest więc uzyskanie pożądanych kolorów. Kluczowe w takiej sytuacji jest więc skonfigurowanie monitora w taki sposób aby otrzymać wierne barwy. Stosuje się do tego celu kalibrację monitora oraz profile kolorów.

Kalibrowanie monitora

Kalibrowanie ekranu jest to czynność mająca na celu uzyskanie wiernie odwzorowanych kolorów na monitorze. Kalibrowanie można wykonać stosując narzędzie - Zarządzanie Kolorami w Panelu Sterowania systemu Windows - jednak jest to mało skuteczna metoda. Najbardziej efektywne jest zastosowanie urządzenia do kalibracji monitorów wraz z oprogramowaniem.

Profil kolorów

Profil kolorów jest plikiem, w którym opisane są charakterystyki kolorów danego urządzenia. Profilów kolorów używa się najczęściej podczas przygotowania zdjęć do druku stosując plik z profilem kolorów drukarki. Pozwala to na zsynchronizowanie monitora i drukarki. Oddając zdjęcia do wywołania w foto-labie również możemy poprosić o profil urządzenia co z pewnością pomoże w lepszym kontrolowaniu barw odbitek. Profil kolorów dodaje się wybierając opcję - Zarządzanie kolorami w Panelu sterowania. Obecnie popularne są dwa standardy plików WCS oraz ICC.