Prawidłowa ekspozycja


Początkujący fotograf powinien poznać metody pomiaru światła i potrafić prawidłowo naświetlić fotografię w każdych warunkach. Teoretycznie prawidłowo naświetlone zdjęcie ma możliwie najwięcej szczegółów w światłach i w cieniach. Często zdarza się, że fotograf decyduje się jednak na niedoświetlenie lub prześwietlenie obrazu w celu osiągnięcia zamierzonego efektu artystycznego. Należy jednak pamiętać, że skutkuje to pewnymi zmianami plastycznymi.

Niedoświetlenie fotografii powoduje obniżenie kontrastu a także wzrost widoczności ziarna lub w przypadku fotografii cyfrowej szumów. Prześwietlenie zdecydowanie odwrotnie - podwyższony kontrast i zmniejszenie widoczności szumów. Wszystkie konsekwencje zastosowania jednego z rodzajów ekspozycji mogą być zamierzonym efektem plastycznym.