Fotografowanie z długimi czasami naświetlania


Zdjęcia w pomieszczeniach często są problematyczne z uwagi na niewystarczającą ilość światła. Użycie lampy błyskowej powoduje natomiast znaczącą zmianę w naturalnym oświetleniu. Oczywistym postępowaniem w tym przypadku jest ustawienie najwyższej możliwej czułości ISO. Powoduje to zwiększenie widoczności ziarna. Kolejnym krokiem jest otwarcie możliwie najbardziej przysłony. Większość osób jako ostatni krok wydłuża czas naświetlania, co jest związane głównie z obawą przed poruszeniem. Najdłuższy możliwy do utrzymania przez fotografującego bez poruszenie czas naświetlania zależy od ogniskowej. Według zaleceń w przypadku na przykład obiektywu 50 mm nie powinien być dłuższy niż 1/50 sekundy i tak dalej 30 mm 1/30. Wyraźnie widać, że czas naświetlania powinien wynosić maksymalnie 1/długość ogniskowej.

Fotografowanie w pomieszczeniach jest dosyć specyficzne i niekiedy warto przedłużyć czas naświetlania zachowując naturalny wygląd zdjęcia. Lekkie poruszenie może także nadać fotografii oryginalny i wiarygodny charakter. Przedstawione powyżej fakty są jedynie informacjami w jaki sposób zrobić ostre zdjęcie o odpowiedniej ekspozycji. Profesjonalny fotograf powinien znać techniczne zależności a jakiekolwiek odstępstwa od zasad powinny być świadome i służyć podkreśleniu jakiegoś efektu.

Fotografowanie z długimi czasami naświetlania