Rozkład głębi ostrości


Głębia ostrości jak wiadomo jest to obszar, w którym znajdują się obiekty będące ostro zarejestrowane na zdjęciu. Związana jest ona bezpośrednio z ustawieniem przysłony. Zależność ta wygląda następująco: im większa wartość przysłony tym większe głębia ostrości. Konkretna wartość zależy w dużej mierze od odległości od obiektu fotografowanego. Istotnym jest jednak fakt, iż nie rozchodzi się w równym stopniu przed i za obiektem. Przyjmuje się proporcje 1/3 przed punktem ostrości i 2/3 za nim. Warto o tym pamiętać podczas fotografowania, gdyż pomaga to oszacować które obiekty znajdą się w obszarze głębi ostrości.

Rozkład głębi ostrości

Głębia ostrości - wielkość obszaru