Odległość hiperfokalna


Przedstawię ciekawy efekt możliwy do osiągnięcia za pomocą obiektywu z manualnym ustawianiem ostrości. Możliwe jest ustawienie takiego obiektywu, by wykonywał ostre fotografie od ok. 1,1 m do nieskończoności, czyli działał jak w najprostszych kompaktach. Wystarczy nastawić maksymalną przysłonę, w naszym przypadku 22, następnie ostrość ustawić tak jak na rysunku poniżej, tak aby skala, która pokazuje jak rozkłada się głębia ostrości dla poszczególnych przysłon w 22 miała wartość nieskończoności. Wystarczy już tylko odczytać wartość po drugiej stronie skali, przy wartości 22, w naszym przypadku jest to między 1,0 metrem a 1,2 metra. W efekcie otrzymamy ostre zdjęcie od ok. 1,1 metra do nieskończoności bez ustawiania ostrości. Efekt - "wszystko ostre"!

Konsekwencją stosowania tego rodzaju ustawień jest potrzeba stosowania wysokiej czułości materiałów światłoczułych, ponieważ zamykając przysłonę musimy jakoś zrekompensować małą ilość wpadającego światła.

Odległość hiperfokalna

Ustawienie ostrości w obiektywie