Kompozycja symetryczna i asymetryczna


Symetryczna kompozycja charakteryzuje się występowaniem identycznych obiektów po obu stronach osi symetrii. Fotografie o symetrycznej kompozycji są zdecydowanie rzadziej wykonywane niż zdjęcia asymetryczne. Spowodowane jest to tym, iż rzadko występują w naturalnych warunkach identyczne obiekty. Idealnie lustrzane odbicie obiektów po prawej i lewej stronie fotografii jest praktycznie niemożliwe, dlatego w przypadku obrazów fotograficznych częściej można powiedzieć o pewnych elementach symetrii.

Kompozycja symetryczna

Przykład: Fotografia symetryczna

Kompozycja asymetryczna

Przykład: Fotografia asymetryczna