Kompozycja rytmiczna


Rytm na zdjęciach osiągany jest poprzez fotografowanie podobnych elementów lub układów obiektów w scenie. Elementy nie muszą być identyczne, jednakże powinny tworzyć spójną całość. Kompozycję rytmiczną można budować także powielając pewne wzory. Jest to niezwykle mocny efekt przyciągający uwagę odbiorców.

Kompozycja rytmiczna