Światło kontrowe


Światłem kontrowym określa się światło stojące za obiektem fotografowanym. Pozwala ono na uzyskanie jasnego obrysu obiektu. Światło tego typu jest używane często do oddzielania obiektu od tła (w przypadku gdy jest ono inne niż białe). Jasne obrysowanie doskonale odizolowuje tło i tworzy głębię. Światła kontrowego używa się zwykle w połączeniu ze światłem skierowanym od strony aparatu doświetlającego przednią część obiektu.

Przedmiot oświetlony światłem kontrowym

Przykład - Przedmiot oświetlony światłem kontrowym