Rozwój metod przetwarzania obrazu


Metody przetwarzania cyfrowych obrazów stosowane w fotografii stanowią podstawę działania oprogramowania do obróbki cyfrowych zdjęć. Zastosowanie tych metod ma na celu eliminowanie pewnych defektów powstałych podczas fotografowania lub uzyskanie specjalnych efektów. Wszystkie z nich mają na celu uzyskanie jak najlepszego rezultatu i jednoczesne zminimalizowanie skutków ubocznych.

Wyostrzanie jest jedną z najczęściej wykorzystywanych funkcji i realizowane jest przez zastosowanie filtrów górno-przepustowych. Niestety konsekwencją jego zastosowania jest zwiększenie widoczności szumów. Trwające prace w dziedzinie przetwarzania obrazu mają na celu uzyskanie możliwie najlepszego wyostrzenia przy jednoczesnej redukcji defektów.

Kolejnym ważnym zagadnieniem jest rozwój metod interpolacji, operacji pozwalającej na zwiększanie rozdzielczości poprzez tworzenie nowych pikseli. Zwiększenie rozdzielczości pozwala na ich powiększanie, a zapewne każdy fotograf chciałby aby mogły być powiększane bez problemu z ilością pikseli. Nieustannie trwają prace nad ulepszaniem algorytmów interpolacyjnych, które obecnie pozwalają na swobodną zmianę ilości punktów. Trudnym do wyeliminowania jest jednak rozmycie konturów.

Oczywiście pozostałe funkcje programów są także systematycznie ulepszane. Zmiana jasności, balans kolorów, a także różnego rodzaju filtry mają znaczący wpływ na możliwości przetwarzania cyfrowych obrazów. Możliwości oprogramowania w przyszłości prawdopodobnie znacznie się zwiększą.

Rozwój metod przetwarzania obrazu