Karty Pamięci


Fotografie wykonane przy użyciu aparatu cyfrowego zapisywane są na kartach pamięci.

Karta pamięci - parametry

Karta pamięci posiada trzy parametry decydujące o jej właściwościach:

1. Pojemność – obecnie wyrażona w gigabajtach (GB) - decyduje ile zdjęć możemy na danej karcie zapisać. Ilość ta zależy od rozdzielczości obrazów i formatu zapisu.

2. Szybkość zapisu – jest to maksymalna prędkość z jaką mogą być zapisywane dane – ma znaczenie w przypadku robienia zdjęć seryjnych.

3. Szybkość odczytu – maksymalna szybkość odczytu danych z karty – decyduje o szybkości przegrywania zdjęć z karty na dysk twardy komputera.

Przegrywanie zdjęć z karty pamięci.

Przegrywanie fotografii z karty pamięci na dysk twardy komputera może odbywać się dwoma sposobami. Pierwszym jest podłączenie aparatu do komputera za pomocą kabla USB, co zazwyczaj wymaga zainstalowania oprogramowania dostarczonego z aparatem przez producenta. Drugim sposobem jest zastosowanie czytnika kart - wystarczy wyjąć kartę z aparatu i włożyć do czytnika, w tym przypadku karta pojawia się jako kolejny dysk.

Karty Pamięci