Podstawowe informacje o obrazie cyfrowym


Cyfrowy obraz (fotografia) jest to prostokątna siatka o określonej szerokości i wysokości podzielona na określoną ilość punktów. Punkty zwane pikselami przechowują informacje o kolorze. Położenie danego piksela definiowane jest przez dwie współrzędne i zaczyna się od punktu (0,0). Kolor zapisany jest w postaci trzech liczby z zakresu 0-255 po jednej dla każdego z kanałów - czerwonego, zielonego i niebieskiego. Kombinacja tych trzech liczb pozwala na uzyskanie pełnej palety kolorów w trybie 24 bitowym, znaczy to że każdy z trzech kanałów posiada 8 bitów.

Kolorystyka obrazu cyfrowego

Ostateczny wygląd fotografii zależy od wielu czynników. Fotografia tradycyjna charakteryzowała się trudnością w osiągnięciu zamierzonego efektu. Aby uzyskać zamierzone oddanie barw należało wybrać odpowiedni materiał światłoczuły i w odpowiedni sposób go naświetlić. Fotografując cyfrowymi lustrzankami mamy do dyspozycji całe menu aparatu. Pierwszą rzeczą, którą należ ustawić to balans bieli i nasycenie kolorów, jednak ostateczny wygląd ustalany jest w programie do edycji obrazu.

Podstawowe informacje o obrazie cyfrowym

Zasady powstawania cyfrowego zdjęcia