Solaryzacja


Solaryzacja jest to częściowe odwrócenie obrazu negatywowego na pozytywowy. W procesie edycji obrazu cyfrowego solaryzację możemy wykonać przy użyciu filtra o identycznej nazwie. Efekt solaryzacji może znaleźć zastosowanie do osiągnięcia zamierzonego założenia plastycznego.

Solaryzacja

zdjęcie po zastosowaniu filtra „solaryzacja”.