Fotografia morza w technice HDR


Poniżej umieszczone są dwie fotografie wykonane przy pomocy techniki HDR charakteryzujące się dużą rozpiętością tonalną. Wysokie nasycenie kolorów, zredukowana ilość szczegółów i niewielkie rozmycie upodabniają te fotografie do obrazów malarskich.

Morza w technice HDR Morza w technice HDR