Efekt Schwarzschilda


Efekt występuje podczas długiego i bardzo krótkiego naświetlania materiałów światłoczułych. Polega na zmniejszeniu skuteczności naświetlania, a co za tym idzie potrzeby stosowania dłuższych czasów niż wskazuje pomiar. Konkretne informacje na temat efektu Schwarzschilda można znaleźć w specyfikacjach poszczególnych negatywów. Warto także pamiętać, iż w przypadku materiałów kolorowych występuje także odchylenie kolorystyczne.