Pomiar światła TTL


Najczęściej stosowanym pomiarem światła jest pomiar TTL (pomiar wykonywany przez obiektyw aparatu). Jest to najszybszy a także w wielu sytuacjach najbardziej odpowiedni sposób. Ustawienia aparatu pozwalają w zależności od potrzeb używać danych różnych konfiguracji pomiaru, poniżej przedstawione są najczęściej spotykane tryby pracy TTL.

Tryby pracy pomiaru światła TTL w aparatach fotograficznych:

- Pomiar wielosegmentowy – Tryb ten najczęściej połączony jest z punktami ustawiania ostrości i uśrednia pomiar z całej powierzchni kadru. Najlepiej sprawdza się w przypadku fotografowania zdjęć o równym poziomie światła w całym jego obszarze.

- Pomiar skupiony w środku kadru – zwykle obejmuje 9% powierzchni wizjera – pomiar ten wykorzystywany jest w przypadku gdy fotografowany obiekt jest zupełnie inaczej oświetlony niż tło. Możliwe jest więc prawidłowe naświetlenie przedmiotów znajdujących się w środku kadru.

- Pomiar punktowy – najbardziej precyzyjny ze wszystkich pomiarów obejmuje jedynie 4% w środku kadru. Stosowanie tego rodzaju pomiaru najczęściej wymaga wykonywania ręcznej korekcji. Światłomierze zbalansowane są na szarą kartę, więc dobry poziom ekspozycji uzyskamy jedynie gdy pomiar będzie wykonany na podobną szarość. Wykonywanie pomiaru punktowego na obszary jaśniejsze lub ciemniejsze wymaga stosowania korekcji.

- Pomiar centralnie ważony uśredniony – Pomiar wykonywany jest w całym obszarze kadru jednak wartości z środkowej części mają wyższą wagę niż na jego krańcach. Wykorzystywany jest w podobnych sytuacjach jak pomiar skupiony.