Fotografia jako sztuka oświetlania


Podstawową wiedzą fotografa jest wiedza na temat charakterystyki i sposobu oświetlania. Poznanie tych metod pozwoli na wykonywanie udanych zdjęć. Istnieją dwie główne metody oświetlania obiektów, które różnią się w podstawowych kwestiach. Pierwsza zakłada naśladowanie naturalnego układu świateł. Nawet podczas używania lamp błyskowych ustawia się je w sposób symulujący światło słoneczne. Słońce zazwyczaj świeci z góry ale nie centralnie nad obiektem. Druga polega na ustawieniu świateł sprzecznie z naturalnymi układami. Przykładem tego typu oświetlenia jest ustawienie lampy praktycznie pod obiektem co nadaje mroczny charakter.

Fotografia jako sztuka oświetlania