Krążek rozproszenia


Krążek rozproszenia (rozmycia) jest to parametr określający największy punkt uznawany za całkowicie ostry. Dopuszczalna wielkość tego punktu określana jest zwykle jako 0,023 mm.

Krążek rozmycia powstaje gdy obraz punktu znajduje się poza ogniskową.