Działanie optycznej stabilizacji obrazu


Stabilizacja obrazu zapobiega poruszeniu aparatem w czasie zwalniania migawki. Szczególnie narażone na poruszenie są zdjęcia wykonywane przy długich czasach naświetlania i z zastosowaniem długich obiektywów. Ogólne zasady funkcjonowania stabilizacji obrazu opisane zostały poniżej.

Wciśnięcie spustu migawki do połowy powoduje uruchomienie systemu stabilizacyjnego i działanie żyroskopu, który wykrywa kąt oraz prędkość drgań spowodowanych drżeniem ręki i przesyła sygnał do mikrokomputera. Mikrokomputer przetwarza sygnał i przekazuje go do układu optycznej stabilizacji. Siłownik stabilizatora przenosi sygnał zgodnie z systemem napędu poruszając odpowiednie grupy soczewek. Status napędu jest zamieniany na sygnał wykonywania przez czujnik położenia, oraz układ wykonywania. Sygnał przekazywany jest do mikrokomputera, który porównuje sygnał napędu z sygnałem wykonywania.