Fotocollage


Fotocollage jest to technika polegająca na łączeniu wielu zdjęć lub ich fragmentów w jedną spójną kompozycję. Zdjęcia mogą być ustawione w równych rzędach oddzielone przerwą lub poprzez łagodne przejście jednego zdjęcia w drugie. Sposób łączenia zależy od inwencji fotografa.

Fotocollage