Fotografowanie w kościele


Fotografowanie w kościele jest powszechne ze względu na wiele uroczystości, z których każdy chciałby mieć pamiątkę. Ślub, chrzest czy pierwsza komunia to okoliczności, przy których najczęściej wykonywane są zdjęcia.

Głównym problemem podczas fotografowania w kościele jest niski poziom oświetlenia oraz duża przestrzeń. Użycie lampy błyskowej od aparatu w wielu przypadkach powoduje, iż pierwszy plan jest prawidłowo naświetlony natomiast tło pozostaje praktycznie czarne.

Pierwszym rozwiązaniem tego problemu może być wydłużenie czasu naświetlania. Czas naświetlania ma wpływ na naświetlenie przedmiotów oświetlonych światłem ciągłym nie ma zaś wpływu na oświetlenie błyskowe, gdyż czas błysku jest znacznie krótszy niż cykl migawki. Sposób ten pozwala na niewielkie wyrównanie ekspozycji pierwszego planu oświetlonego światłem błyskowym oraz dalszych planów oświetlonych światłem ciągłym, przy czym sprawdza się najlepiej w jaśniejszych pomieszczeniach.

Drugim sposobem jest zwiększenie odległości. Fotografując z dalszej odległości stożek światła robi się szerszy i różnica miedzy światłem pierwszego planu a tłem jest mniejsza. Sposób ten tak jak i poprzedni ma spore ograniczenia i wyrównuje światło jedynie w ograniczonym zakresie.

Użycie wielu lamp błyskowych

Najskuteczniejszym rozwiązaniem podczas fotografowania w bardzo ciemnych pomieszczeniach jest zastosowanie kilku lamp błyskowych mocowanych do aparatu. Dwie a najlepiej trzy osobne lampy błyskowe pozwolą na rozświetlenie pomieszczenia. Jedną z lamp należy skierować bezpośrednio w fotografowany obiekt, natomiast dodatkowe w górę (sufit) lub ścianę. Pozwoli to na rozproszenie światła. Można również zastosować tylko jedną lampę - skierowaną w sufit lub ścianę - jednakże efekt będzie dużo gorszy a dół kadru może być niedoświetlony. Szczególnie w dużym pomieszczeniu takim jak kościół gdzie sufit jest często bardzo wysoko.