Rozdzielczość zdjęcia a wielkość pliku


Rozdzielczość zdjęcia jest ściśle powiązana z jego rozmiarem na dysku. Jednakże, sprawdzając wielkości różnych plików zdjęciowych możemy odnieść inne wrażenie. Często zdarzają się dwa zdjęcia o identycznej rozdzielczości a innym rozmiarze. Przyczyną takiego stanu rzeczy są format zapisu i kompresja. Pierwszym stosowanym formatem zapisu była bitmapa BMP. Format ten jest bez kompresji, w którym każdy zapisany obraz o tych samych wymiarach będzie miał identyczną wielkość. Postęp technologiczny wymusił jednak stworzenie formatów wykorzystujących kompresję. Najpopularniejszy format JPG stosuje kompresję stratną w związku z czym zdjęcia zajmują mniej miejsca na dysku jednak ich jakość ulega pogorszeniu. Zapisane w formacie JPG zdjęcia o jednakowej rozdzielczości mogą mieć różną wielkość właśnie przez zastosowaną kompresję.