Wywoływanie czarno-białych odbitek część III – Filtry multigradacyjne


Na wstępie chciałbym wyjaśnić do czego potrzebne są rożne gradacje papierów. Bez względu na to czy wykonujemy odbitki przy użyciu wielu papierów stało-gradacyjnych czy jednego papieru i filtrów multigradacyjnych pozwala to skorygować kontrast negatywu. Ponadto możemy wykonać odbitki o zamierzonym kontraście, a także doprowadzić cykl fotografii wykonanych w różnych warunkach do wspólnego kontrastu, co pozwala uzyskać spójność pracy.

Filtry i papiery multigradacyjne pozwalają na uzyskanie różnych kontrastów odbitek stosując wyłącznie jeden rodzaj papieru. Przewagą tego rodzaju papierów nad stało-gradacyjnymi polega na tym, że kupujemy tylko jeden papier zamiast całego kompletu różnych gradacji. Ponadto możemy uzyskać większą ilość różnych kontrastów. Komplet filtrów składa się zwykle z 12 filtrów. Możemy stosować je pojedynczo jak i naświetlać odbitkę przy użyciu dwóch lub więcej. Uzyskujemy wówczas sporą ilość kombinacji. Sposób doboru odpowiedniego filtru to kwestia doświadczenia. Początkujący fotografowie potrzebują wielu próbek , aby osiągnąć zamierzony efekt.

Jak już wspomniałem istnieje możliwość stosowania kilku filtrów przy naświetlaniu jednej fotografii. Polega to na wielokrotnym naświetlaniu odbitki, za każdym razem stosując inny rodzaj filtra. Należy pamiętać o wydłużeniu czasu naświetlania.