Sposoby wyzwalania lamp błyskowych


Fotografowanie przy świetle naturalnym zastanym w danym pomieszczeniu lub przestrzeni jest najprostszym a czasami nawet najlepszym rozwiązaniem. Zdarzają się jednak sytuacje, w których poziom oświetlenia jest niewystarczający lub chcemy samodzielnie wpływać na kierunek światła. Użycie w takim przypadku dodatkowego źródła światła jest nieuniknione.

Aparat fotograficzny może posiadać dwie możliwości podłączenia zewnętrznej lampy błyskowej. Najprostsza jest stopka znajdująca się na górnej części korpusu, służy jednak zwykle podłączaniu niewielkich lamp mocowanych do aparatu. Studyjne lampy oświetleniowe wyzwalane są za pomocą kabla synchronizacyjnego lub błysku z innej lampy (za pomocą fotokomórki). Podstawą jest sprawdzenie w jaki sposób możemy podłączyć lampę do własnego aparatu. W przypadku braku wyjścia synchronizacyjnego można zastosować specjalną kostkę zakładaną na stopkę aparatu, która posiada połączenie na kabel synchronizacyjny. Wyzwalanie za pomocą fotokomórki jest również szeroko stosowane zazwyczaj w przypadku użycia wielu lamp. Pierwsza jest zazwyczaj podłączona za pomocą kabla natomiast reszta ustawiona na wyzwalanie za pomocą błysku.

Wyzwalanie lampy drogą radiową.

Wyzwalanie drogą radiową jest bardzo popularne ze względu na łatwość i wygodę. Nie ma tu ograniczeń związanych z długością kabla. Sposób połączenia jest niezwykle prosty - nadajnik umieszczany jest na stopce aparatu a odbiornik mocowany jest za pomocą kabla do lampy błyskowej.

Gniazdo synchro

Powyżej obraz pokazuje gniazdo synchronizacyjne w aparacie cyfrowym