Pomiar światła


Wiemy jak wielkie znaczenie ma pomiar światła w fotografii. Przedstawię więc podstawowe metody pomiaru światła, a także sposoby interpretacji tych pomiarów, które w rezultacie powinny dać odpowiednie rezultaty.

I - Pomiar Światła Padającego

Postanowiłem zacząć od światła padającego, ponieważ jest to jeden z prostszych pomiarów. Do pomiaru światła padającego służy światłomierz z tzw. kopułką lub w starszych modelach na światłomierz zakładamy specjalną matówkę. Pomiar wykonujemy trzymając światłomierz skierowany w stronę aparatu bezpośrednio przy obiekcie fotografowanym. W tym wypadku uzyskujemy gotowe wartości. Wystarczy nastawić aparat na podaną wartość a zdjęcie powinno być prawidłowo naświetlone. Sprawa wygląda o wiele bardziej skomplikowanie jeżeli mamy wiele źródeł światła. Możemy mierzyć wówczas każde źródło osobno, kierując światłomierz w jego stronę (pamiętaj światłomierz trzymamy przy obiekcie fotografowanym, jedynie kopułkę zwracamy w stronę światła). W tym pomiarze uzyskujemy wiele wyników w zależności od ilości świateł. Ich interpretacja jest stosunkowo prosta. Nastawiając w aparacie wartości czasu i przesłony zgodne z jednym z pomiarem otrzymamy prawidłowo naświetloną tę część obiektu, którego dotyczy pomiar.

Przykład:

Fotografujemy osobę z użyciem dwóch źródeł światła, jedno z prawej strony postaci, drugie z lewej. Dokonujemy pierwszego pomiaru prawego światła, który wynosi 8,0 przy czasie 1/60 s. natomiast lewe 5,6 czas 1/60 s. Wybieramy ekspozycje:

- możemy nastawić 8,0 i 1/60, wówczas prawa część osoby będzie prawidłowo naświetlona natomiast lewa będzie niedoświetlona.

- możemy także nastawić 5,6 i 1/60 lewa część osoby będzie prawidłowo naświetlona, a prawa będzie prześwietlona.

II - Pomiar Światła Odbitego

Najprostszym i chyba najczęściej stosowanym pomiarem światła odbitego jest pomiar przez obiektyw w aparacie (TTL). Jednak zarówno mierząc światło przez obiektyw jak i osobnym światłomierzem do światła odbitego musimy znać kilka podstawowych zasad.

- Pomiaru dokonujemy z miejsca wykonywania zdjęcia, światłomierz kierujemy w stronę obiektu fotografowanego.

- Pomiar wymaga odpowiedniej interpretacji.

Światłomierze do światła odbitego skalibrowane są na 18% szarości czyli tzw. "szarą kartę". Znaczy to tyle, że jeżeli zmierzymy światło odbite od szarej karty i nastawimy aparat na takie parametry to po zrobieniu zdjęcia powinniśmy mieć prawidłowy odcień. Jeżeli natomiast skierujemy światłomierz na inny odcień np. na czerń i zrobimy zdjęcie z tymi nastawami to wyjdzie szare, dokładnie 18% szarość. Jak praktycznie zmierzyć światło odbite i jak wiedzieć co jest 18% szarością ? Metod jest kilka:

- możemy tuż przed zdjęciem umieścić przed obiektem szarą kartę, zmierzyć na nią światło a następnie zabrać ją.

- możemy zmierzyć jakiś punkt w kadrze, który chcemy żeby był szary.

- jeżeli fotografujemy człowieka możemy zmierzyć światło na jego twarzy a następnie o jedną przysłonę prześwietlić, co powinno dać pożądany efekt.