Kompozycja


Kompozycja Statyczna i Dynamiczna

Kompozycję statyczną ma większość fotografii. Przykład to np. człowiek stojący na tle jakiegoś krajobrazu, typowa pocztówka z wakacji. Kompozycja statyczna charakteryzuje się tym, iż obiekty są ustawione pionowo lub poziomo.

Kompozycja dynamiczna charakteryzuje się tym, iż obiekt fotografowany jest pod kątem. Istnieją także inne metody wzmocnienia dynamicznego odczucia na fotografii poprzez np. poruszenie tła, lub zrobienie smugi. Jednak jest to już zabieg techniczny i postaram się opisać te metody w jednym z kolejnych artykułów.

Kompozycja Otwarta i Zamknięta

Kompozycja Otwarta - to taka, w której nie ma wyraźnie zaznaczonego końca kadru. Możliwe jest wyobrażenie sobie dalszej części fotografii, często obiekty znajdujące się na brzegach kadru są przecięte. Przykładem tego typu fotografii są wszelkiego rodzaju zdjęcia krajobrazów.

Kompozycja Zamknięta - charakteryzuje się tym, iż ma wyraźną granicę kadru, wszystko co miało być przedstawione znajduje się w centralnej części. Za przykład najlepiej posłuży portret.