Idealne Portfolio


Tworzenie protfolio nie jest trudne, jednak warto uporządkować sobie wiadomości na ten temat. Nie istnieje uniwersalny przepis na zaprezentowanie własnych prac. Poniżej znajduje się pięć punktów, o których należy pamiętać:

1. Wybór odpowiedniej formy prezentacji

- Zakupienie gotowego Portfolio, w którym wystarczy umieścić własne prace lub oprawienie prac samodzielnie.

2. Format Prac

- Standard to A4(20x30) lub 24x30

3.Liczba Fotografii

- Od 10 do 100 sztuk

- Portfolio nie powinno przekraczać 100 fotografii

4. Wybór własnych prac

- Prace powinniśmy wybierać sami, w taki sposób, aby stanowiły spójną całość

- Ułożenie prac jest szczególnie ważne, gdyż powinno być dokonane w taki sposób, aby oglądający był zaciekawiony

5. Wykonanie Odbitek

- Odbitki czarno-białe powinniśmy wykonywać samodzielnie w ciemni

- Kolorowe musimy wywoływać w laboratorium

- Pamiętaj o przywiązaniu szczególnej uwagi do jakości prezentowanych w Portfolio odbitek

Idealne Portfolio