Przechowywanie Negatywów


Archiwum Negatywów fotografa jest niezwykle cennym zbiorem, dlatego warto je prawidłowo przechowywać i poświęcić trochę czasu na katalogowanie. Po pewnym czasie przyniesie to znaczące efekty i skróci czas wyszukiwania odpowiedniej fotografii.

Przedstawię kilka ogólnych zasad:

- Negatywy przechowujemy w foliach lub pergaminowych koszulkach (nigdy zwinięte w rolkę, ponieważ przy każdym rozwinięciu istnieje ryzyko porysowania.

- Slajdy natomiast wkładamy w ramki, a następnie w odpowiednie pudełka.

- Miejsce przechowywania negatywów powinno być suche, wolne od kurzu i chłodne.

- Pamiętajmy o prawidłowym oznaczeniu negatywu (nadanie numeru pokrywającego się z płytą, na której są zeskanowane fotografie lub opisanie co znajduje się na negatywie)

- Ostatnią zasadą jest stworzenie odpowiedniego systemu katalogowania. Dobrą metodą jest nadane każdemu negatywowi numeru, który będzie powiązany z jakąś inną formą (stykówką, nazwą katalogu w komputerze, gdzie znajduje się zeskanowany negatyw itp.).

Przechowywanie Slajdów