Jak czytać charakterystyki MTF ?


MTF – Funkcja przenoszenia modulacji (ang. Modulation Transfer Funkction). Wykresy MTF pokazują zdolności obiektywów do przenoszenia kontrastu przy różnych gęstościach linii.

Testowanie rozdzielczości obiektywu

Wykresy MTF sporządzane są po wykonaniu testu obiektywu, polegającego na fotografowaniu tablicy testowej z naniesionymi liniami o różnej gęstości, 10 linii/mm oraz 30 linii/mm.

M – linie ułożone równolegle do krzywizny obiektywu

S – linie ułożone prostopadle do krzywizny obiektywu

Obiektyw doskonały posiadałby wykres, na którym wszystkie linie biegłyby od 0 do 22 na poziomie przenoszenia kontrastu równym 1. Najczęściej jednak kontrast spada w kierunku rogów kadru.

mtf